Вести

Eрић: Пораст броја оболелих од короне, вакцинисање је решење!

Данашњу седницу Скупштине општине Ћуприја, седму одржану по хитном поступку,  одборници су отворили разматрањем предлога Одлуке о изради и допуни Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја. Разлог доношења измењеног плана је, како стоји у образложењу одлуке, „потреба за стварањем атрактивних локација за урбанизацију, уз преиспитивање постојећих компатибилних намена са мешовитом наменом површина а све у циљу стварања амбијента и услова за подстицај нове изградње и развоја града.“. Предлог одлуке прошао је гласовима већине одборника а слично је било и у вези са доношењем Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом, којом је Мирославу Стојковићу из Ћуприје одобрено да, ради наставка процеса легализације, откупи земљиште означено као к.п. бр. 1254/2 у КО Мијатовац.

Стратегија развоја социјалне заштите за период 2021-2026 и Одлука о приступању изради Акционог плана за побољшање положаја Рома и Ромкиња у општини Ћуприја за исти период, такође су данс добили „зелено светло“ одборника већине у Скупштини општине Ћуприја.

Након питања која су била посвећена социјалној заштити, одборници су разматрала и једну тему која се тицала културе, па је гласове скупштинске већине добио и измењен и допуњен Статут Установе културе, који је тако усклађен са Законом о култури, а на седници је потом прихваћена и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа и друштава капитала, односно на све субјекте на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ћуприја.

На крају Седме седнице по хитном поступку Скупштине општине Ћуприја, одборничка већина разрешила је старе а потом именовала нове председнике радних тела у три месне заједнице. Тако је од данас председник Радног тела у Батинцу Југослав Станојевић, у Крушару Миле Николић а у Добричеву Слађан Миленковић.

Иначе, треба истаћи и упозорење председника Скупштине општине Ћуприја Нинослава Ерића који је, пре почетка седнице, упутио апел и одборницима и грађанима да се придржавају епидемиолошких мера а пре свега да се вакцинишу, јер је, како је председник Ерић нагласио, „у ћупријској Општој болници на лечењу већ 35 људи“, међу којима, како сазнајемо, има и малолетних.

 

 

 

Извор:cuprija.rs