Интервју са Стефаном Стаменковићем, директором Установе културе Ћуприја